Dự án

TOPAZ ELITE – QUẬN 8

CHI TIẾT DỰ ÁN

Phát triển dự án:

Công ty CP TM - DV - XD - Kinh doanh Nhà Vạn Thái

Địa chỉ:

TP Hồ Chí Minh - Quận 8

Giải pháp:

Khoá điện tử thông minh

Tên dự án:

TOPAZ ELITE

Nhà đầu tư:

Vạn Thái Land

Địa điểm:

Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Quận 8

Loại hình:

Căn hộ chung cư

Quy mô dự án:

33.600 m2

Quy mô:

300

Tổng căn hộ:

2339 căn hộ

Sản phẩm:

TICKLOCK SMA07, TICKLOCK SL11, TICKLOCK SL01, TICKLOCK SL07