Dự án

IMPERIAL PALACE – QUẬN BÌNH TÂN

CHI TIẾT DỰ ÁN

Phát triển dự án:

National Housing Organization

Địa chỉ:

Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Giải pháp:

Khoá điện tử thông minh