Dự án

DIAMOND REVERSIDE – QUẬN 8

CHI TIẾT DỰ ÁN

Phát triển dự án:

Công ty Cổ phần Đầu tư 577

Địa chỉ:

Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Giải pháp:

Khoá điện tử thông minh